Mensen vragen ons wel eens in hoeverre het Krachtkompas écht zorgt voor nieuwe inzichten, met name als ze zelf al veel verkend en geanalyseerd hebben.

Onze ervaring is dat het Krachtkompas volop voor inzichten zorgt. De oefeningen zijn er namelijk op gericht om je op een andere manier naar jezelf te leren kijken. En al komen er dezelfde dingen uit die je daarvoor ook al had bedacht, ze gaan totaal anders voelen. Een deelnemer van het Krachtkompas verwoordde het als volgt: “Als ik voor de start van het Krachtkompas had moeten gokken welke richting ik op zou gaan, had ik waarschijnlijk dezelfde richting gekozen als ik nu ga doen. Alleen voelt het nu totaal anders: het komt helemaal uit mezelf, ik twijfel niet en ben intrinsiek gemotiveerd.”